Képzési programunk

Ewa Leimer

Rémülten figyeljük a határtalan vakmerőség és könyörtelenség jelenségét: Vannak emberek, akik nem sokkal szemináriumainkon való részvételük után "terápiát" és "diagnosztikát" kínálnak, és azt állítják, hogy ez megfelel a Germanische Heilkunde ismereteinek. Bármely terápiás tevékenység (gyakran közvetlenül szemináriumainkon való részvétel után) nagy veszélyt jelent azok számára, akik kétségbeesetten keresik a segítséget. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek a felelősséghiánynak a következményei gyakran tragikusan végződnek.

Ezért még egyszer emlékeztetünk mindenkit arra, hogyha valaki összhangban szeretne élni a Germanische Heilkunde-val, meg kell tanulnia a Germanische Heilkunde-t annak komplexitásában, önmagának (a szülőknek és a gyermekeiknek). Szakértőnek kell lennie ebben a tudásban! Mindenki magának tanul ...

E cél elérése érdekében 4 éves tanulmányi kurzust kínálunk egyedi oktatási program formájában, amely a következőket tartalmazza:

 1. A Germanische Heilkunde alapismereteinek és nómenklatúrájának lelkiismeretes elméleti elsajátítása
 2. Az éberség fejlesztése önmagával kapcsolatban (saját érzékeléseinek őszinte felismerése és elfogadása)
 3. Az ismeretek empirikus összegyűjtése, amely ezen felfedezés saját testen történő ellenőrzésén alapul, az adott szemináriumi szintű ismeretek szintjének megfelelően

Az oktatási program, amely húszéves didaktikai tevékenység eredményeként jött létre a Germanische Heilkunde tanításában, teljesen különbözik az összes létező oktatási formától, és mint mondtam, alapvetően a családok számára készült. Az 1. szemináriummal kezdődik, négy évig tart, és különféle típusú ismeretátadásokat foglal magában helyszíni előadások és online tanulmányok formájában. A bemutatott tananyag könnyen érthető azok számára, akiknek nincsenek előzetes orvosi ismereteik. A szemináriumnak 4 szintje van. Minden szemináriumi szint a következőkből áll:

 1. Háromnapos helyhez kötött megbeszélés, naponta 10:00 és 14:45 között. Minden szemináriumi óra megfelel az iskolai órának. 15 perces szünet van a szeminárium órái között. 
  Felhívjuk figyelmét, hogy a helyszíni megbeszélés során az online oktatási programmal fog dolgozni. Ezért szüksége van egy saját laptopra (működő egérrel) működő WiFi-vel. A szeminárium résztvevői használhatják a helyi internetet.
 2. Online hozzáférés a rendszeresen frissített adatbázishoz a következő tartalommal:
  - az emberi anatómiáról szóló tanulási segédletek, 
  - tanulási segédletek diák formájában a befejezett szemináriumi szintről,           
  - online gyakorlatok a befejezett szemináriumokról,  
  - online vizsga, amelyet legalább 8 héttel a következő szemináriumi szint kezdete előtt el kell küldeni.

Mindezek az anyagok a szeminárium résztvevői számára elérhetőek, amennyiben rendszeresen részt vesznek az oktatási programban. Minden szemináriumi találkozót 12 hónap autodidakta munka követ, rendszeres támogatásommal Skype-on keresztüli online találkozókon keresztül.Tehát minden résztvevőnek elegendő ideje van arra, hogy fokozatosan elmélyüljön a Germanische Heilkunde ismereteinek mélységében.

Ez a programszerkezet lehetővé teszi, hogy saját maga ellenőrizze a szemináriumon megszerzett ismereteket. Az azonban, hogy ezután mennyire tudja egyedül használni a Germanische Heilkunde ismereteit, az Önön múlik ... mert kulcsfontosságú az aktív, lelkes részvétel a tanulási folyamatban.

Az egyes következő szemináriumi szinteken való részvétel a sikeresen elvégzett vizsgától függ. Erre azért van szükség, hogy fel lehessen értékelni, hogy a résztvevők mennyire sajátítják el a megszerzett ismereteket, mivel a szemináriumok egymásra épülnek.

Az összes szemináriumi szintre legfeljebb 4 év áll rendelkezésre. Ezért év közben részt kell venni egy helyhez kötött szemináriumon.

Ez az időkorlát biztosítja az összetett anyag tanulásának folyamatosságát. 
Ha nem tudja betartani ezt a határidőt, de mégis szeretne továbbtanulni - újra elölről kell kezdeni a programot az 1. szemináriummal.
Figyelem! Ha csak az oktatási program egy részét teljesíti, az ismeretek hiányosak, így a komplex Germanische Heilkunde megértése nem lehetséges. Ilyen esetben az anyagi és időbeli ráfordítás hiábavaló volt…
Csak a Germanische Heilkunde ismereteinek összetett, igaz és őszinte elsajátítása teszi lehetővé e tudás hatékony és önálló felhasználását a jövőben.

Az interneten található, véletlenszerű forrásokból származó információk (ma már sok ilyen van) csak nagy zavartságot, bizonytalanságot okoz, és akadályozza a téma megértését. Lehet, hogy szenzációs és látványos, de nem vezet az átfogó felfedezés szükséges megértéséhez.