2006-ban találkoztam először Hamer doktor felfedezésével, amit akkor még Germanische Neue Heilkunde-nak nevezett. 2010 óta ismerem Hamer doktort személyesen, abban az időben nevezte át a felfedezését Germanische Heilkunde-ra (Germán Gyógytudomány). 

Első látogatásunk 2010-ben
A Germán Gyógytudomány Tudományos Táblázatának magyarra fordításának (2010-11) idején vált a kapcsolatom Hamer doktorral szoros munkakapcsolattá, majd egy életre szóló barátsággá.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy lefordíthattam és terjeszthetem a mai napig a magyar nyelvű kiadványokat Magyarországon. 

2011-ben Dr. Hamer dedikálta az Amidi di Dirk Kiadó által megjelentetett Germán Gyógytudomány Tudományos Táblázatát.

Azóta férjemmel minden évben többször ellátogattunk hozzá Norvégiába. Lehetőségeinkhez mérten segítettük Őt munkájában és az élet más területein is, amikor szüksége volt rá. Cserébe kaptuk a legnagyobb ajándékot, az egészségünket.

Ottlétünk idején mindig részesei lehettünk annak a barátságos családias szeretetteljes életnek, amit Hamer doktor közelsége és kisugárzása generált. A Vele sok-sok munkában együtt töltött nap és a sokszor éjszakába nyúló vacsora utáni beszélgetések megerősítették bennünk Hamer doktor iránti tiszteletünket, szeretetünket, és így váltunk a Germanische Heilkunde egy életre elkötelezett híveivé.

„Kedves Julianna, a „Germán Gyógytudomány anyjaként” hát bizony e könyv létrejöttében is nagy részed van. Sok jókívánsággal, Geerd.”

2012-ben jelent meg az Archaische Melodien (Archaikus melódiák) c. könyv, melyben Dr. Hamer párhuzamot vonva a Germanische Heilkunde megértésével mutatja be a zenét, amit a néhány évvel később megjelenő Mein Studentenmädchen (Én diákleánykám) című könyvében még bővebben, sok esettanulmánnyal fejt ki.

Az Archaische Melodien c. könyv létrejöttéhez azzal járultunk hozzá, hogy a Mein Studentenmädchen CD zenei felvételeit – ami Magyarországon készült – megszerveztem és a német szövegét a helyes kiejtés szempontjából lektoráltam. Itt kell köszönetet mondanom az együttműködésért Lógó Tibor karnagy úrnak és a Kapisztrán kórusnak.

Számtalanszor bizonyosodott be számunkra, hogy ez a fantasztikus felfedezés helytálló. Ezért is vállaltam, hogy a Germanische Heilkunde magyar nyelvű honlapját szerkesztem és működtetem, valamint a tiszta forrásból származó ismeretanyagot magyar nyelven is hozzáférhetővé teszem. 

 

 

EGYÉNI
Rólunk