Bevezetés a GERMANISCHE HEILKUNDE®-ba

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Miért Germanische Heilkunde® ?

Az elnevezés - Germanische Heilkunde

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer: “Brustkrebs - der häufigste Krebs bei Frauen?” (Mellrák - a leggyakoribb rák a nők körében?) c. könyvéből (1. kiadás, 2010. május) :   

Néhány kifejezést és fogalommeghatározást frissíteni kell. Ennek számos oka van. Például kénytelen voltam megváltoztatni a NEUE MEDIZIN kifejezést, mert hirtelen elég sok szabadúszó lett, akik szintén ezt a kifejezést használták:

A homeopátia új gyógymódja, Lenz rabbi új gyógymódja, az Alba új gyógymódja, a Metamedicina új gyógymódja - hogy csak néhányat említsünk.

Ezért választottam a Germanische Neue Medizin® kifejezést, ami sok ellenséges reakciót váltott ki másoktól, és sok félreértéshez vezetett, de ez egy olyan kifejezést hozott létre, amelyet senki sem mert használni. Az egyetlen dolog, ami tetszett benne, az tulajdonképpen a Germanische volt. És sokan a Germanische Neue Heilkunde®-t ma már csak röviden Germanische-nak nevezik .

Valójában 30 év elteltével a Germanische Neue Medizin® már nem is annyira ÚJ, és úgy gondolom, hogy a kifejezés már nem igazán illik rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy alapvetően elhatárolódom tőle. A tudományos írásokban stb. természetesen továbbra is ezt a kifejezést fogom használni.

De van egy másik, egészen döntő ok is:
Az "ORVOSTAN" elnevezés és vele együtt az "orvos" kifejezés a nem zsidó betegek vallási téveszméből elkövetett tömeges meggyilkolása miatt olyan szörnyű bűnténnyel, nyomorral, gyilkossággal és halállal szennyezett, hogy ez a kifejezés a Germanische-val együtt már alig használható.

Az orvosok sem tudják már kimagyarázni magukat, akik bérencként segítettek ebben a bűntényben, akik azt mondják: "Igen, csak a zsidó onkológus főnökök voltak azok, arról mi nem tehetünk". Ó, nem, a tömeggyilkosság egyáltalán nem történhetett volna meg a sok hasznos segédorvos nélkül. Az egész szakma így örökre diszkvalifikálta magát.

   Ezért létrehoztam egy új kifejezést: 
   Germanische Heilkunde (Germán Gyógytudomány).

Ez a kifejezés számomra még mindig mentesnek tűnik az orvoslás és medicinikusaik tömeggyilkosságának ódiumától.

A germán gyógyászat kifejezés csodálatos. A szabadság, az igazmondás és a családérzet kifejezéseként a germánokhoz kapcsolódik a két szótővel Heil = gyógyít, fényes és szent - valamint Kunde = bejelent és tudós, valamint művészet.

Mindezek a részkifejezések csodálatos harmóniában egyesülnek a Germanische Heilkunde átfogó kifejezésévé.

Amit mi az időközben beszennyeződött DOKTOR kifejezéssel szoktunk illetni, azt a germán gyógyító tudományban a csodálatos Heilkundiger vagy Heilkundige kifejezéssel, az üdvösség hírnökének és szakértőjének nevezhetjük.

A germánok és gyógyítóik számára nem lehet tisztább és őszintébb nevet kitalálni. Most azon múlik, hogy ezeket a kifejezéseket igazmondással, emberséggel, képzettséggel és a hippokratészi esküvel töltjük-e meg. És nem pedig, mint ahogyan a medikusok ma tisztességtelen ostobaságukban Maimonidész esküjét teszik.

A hagyományos medicina a tömeggyilkosságokkal és tömeggyilkosokkal a múlté. A tisztességes gyógyítók új generációjának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jövőben ne legyen több kemo-gyilkosság és chip-gyilkosság.
 

Dr. Hamer

***

Minden úgynevezett "alternatív terápiában", amelyet ma kiegészítő terápiáknak, tévesen "alternatív vagy kiegészítő orvoslásnak" is neveznek, egy dolog közös: az úgynevezett hagyományos orvoslás alapján értelmezik magukat. De a hagyományos orvoslásnak 5000 hipotézise van. Ezért nem természettudomány, és nem is lehet az.

Az 1981-ben felfedezett Germanische Heilkunde (korábbi nevei: Neue Medizin, Germanische Neue Medizin) ezzel szemben szigorú természettudomány, amelynek csak 5 biológiai természettörvénye van, és nincs hipotézise. Az orvostudomány történetében először a Germanische Heilkunde-val létezik egy olyan tudományos orvostudomány - amelyre mindig is minden orvos vágyott -, amellyel most már szigorúan tudományos alapon lehet bármely beteg esetét reprodukálni.

Ezt a trnavai egyetemen 1998. szeptember 8-án és 9-én demonstrálták és hivatalosan igazolták! Elvileg egy ilyen ellenőrzés minden nap megismételhető bármely beteg esetében. Mert ennek mindig igaznak kell lennie.

A következő 5 biológiai természettörvény mellett

  1. A rák vastörvénye
  2. Minden betegség kétfázisú természetének törvénye, amennyiben a konfliktus megoldódik.
  3. A daganatok és a rákos megbetegedések ontogenetikai rendszere
  4. A mikrobák ontogenetikai rendszere
  5. Az a törvény, hogy minden úgynevezett betegséget a természet (evolúciósan érthető) Értelmes Biológiai Különrogramjának részeként kell felfogni.

még van néhány empirikus munkavégzési szabály:

Balkezesség és jobbkezesség, a konfliktusok egymásutániságának típusa stb. De elvileg, ahogy említettem, ezzel az 5 biológiai természettörvénnyel bármilyen beteg esetét reprodukálni lehet, és ez történt Trnavában is.

A Germanische Heilkunde előtt az orvostudományt nagyrészt a teológia-világnézetű szempontból láttuk, mint a rossz és a jó, a megbetegítő és az egészségmegőrző küzdelmét. Az úgynevezett "betegségeket" a természet szerencsétlenségének, a szervek elégtelenségének, Isten büntetésének is tekintettük. Ezért beszéltünk "rosszindulatú növekedésről" (daganatok, rák) és "jóindulatú növekedésről" (pl. régi, betokozódott folyamatok).

Úgy képzeltük, hogy a rákos sejtek és a mikrobák a gonosz vagy rosszindulatú seregek, amelyek ellen a jóindulatúak (pl. az immunrendszer) seregével kell harcolnunk, jó orvosok és sok jó gyógyszer, műtét, sugárzás stb. segítségével. Még azt is elhittük, hogy az ördögöt Tűzmanócskával kell kiűznünk vagy kiűznünk, a rák ellen a legrosszabb sejtméreggel kell harcolnunk. Az orvostudomány nagy tévedésbe esett, ezért nem tudtunk eddig rendszert találni az orvostudományban.

A Germanische Heilkunde emberre, állatra és növényre, sőt az egysejtű élőlényekre, az egész élővilágra is vonatkozik. Minden konfliktus, vagy Értelmes Biológiai Különprogram mindig szinkronban fut 3 szinten: lélek - agy - szerv. A szinkronitásnak köszönhetően az orvostudományban először tudunk helyesen számolni és számítani.

A páciens, aki a germánoknál az "eljárás főnöke", szintén kalkulálhat. Ennek eredményeképpen a "betegség" tünetei már nem jelentenek számára kiszámíthatatlan, ijesztő vagy pánikot keltő dolgot. Tudja és ki tudja számítani, hogy miért kapcsolt be benne az Értelmes Biológiai Különprogram (SBS), megtalálja önmagában az ott leírt tüneteket, és tudja, hogyan fog folytatódni a dolog, mégpedig annak a két fázisnak a keretében, amelyet a saját betegségeinknek szoktunk nevezni.

A Germanische Heilkunde-ban - amelyet a spanyolok gyengéden és tiszteletteljesen "la medicina sagrada"-nak neveznek - a betegek már nem pánikolnak a tünetek miatt. Tudják, hogy a Germanische Heilkunde-ban 95%-ban és még többen, például rákos betegek, újra teljesen egészségesek lesznek.

Ez a tudás és a saját speciális programjuk ismerete a Germanische Heilkunde betegeiben soha nem látott erőket szabadít fel. A betegágyán alázatosan hanyatt fekvő, a főorvos halálos ítéletét reszketve hallgató beteg az eljárás szuverén főnökévé válik.

A Germanische Heilkunde-val a munka nagyon örömteli a beteg és az orvos számára, annyira építő és annyira emberi, hogy a végén mindig mély kötelék és barátság alakul ki a beteg és a szakember, segítő és "orvos" bajtárs között.

Így a Germanische - a "la medicina sagrada" - az egyetlen tudományos és az egyetlen emberi gyógymód. Egyszerre újra bezárja azt a szakadékot, amelyet a civilizáció és a nagy vallások hoztak létre köztünk, az emberek és az állatok, és a többi, élőlényekkel teli világegyetem között.

Mert az állatok pl. ugyanolyan biológiai konfliktusokat szenvednek el az agynak ugyanazon a pontján, mint ahol az embernél egy úgynevezett HAMERI GÓC (HH) megtalálható, és a szerveknek ugyanazon a pontján jelenik meg a bekapcsolt Értelmes Biológiai Különprogram keretében egy rák vagy egy rákkal egyenértékű megbetegedés. De ha az ember és az állat ugyanúgy, a konfliktusokat tekintve hasonlóan és szervileg is ugyanúgy viselkedik, akkor nincs jogunk megtagadni a lelket teremtménytársunktól, az állattól.

Minden úgynevezett betegség kiváltó oka mindig egy biológiai konfliktus, egy rendkívül drámai sokkhatás - az úgynevezett DHS.

Ez a váratlan sokk nyomokat hagy az agyban, amelyek az agy számítógépes tomográfiája segítségével jól láthatók: Ezt az agyban megjelenő jelenséget nevezik HAMERI GÓC-nak.

A DHS-nél a vegetatív idegrendszer a normotóniából (normális nappali/éjszakai ritmus) átvált a permanens szimpatikotóniára = stresszfázisra. Ez a folyamat lehetőséget ad az élőlénynek, hogy megoldja konfliktusát.

A DHS pillanatával kezdődik a konfliktus-aktív fázis (ca-fázis), és elindul egy változás a szerven. Az agyi CT alapján a Hamerk Gócokat egy éles szélű, úgynevezett céltábla-konfigurációban lehet felismerni. A Germanische Heilkunde orvosa most már pontosan felismeri, hogy a sokk pillanatában milyen biológiai konfliktus érte a beteget, melyik szerven megy végbe a változás, és pontosan le tudja írni, hogy milyen változásról van szó: sejtszaporulatot vagy sejtcsökkenést mutat.

Ha a páciensnek sikerül feloldania biológiai konfliktusát, akkor belép a "különprogram" második fázisába, a gyógyulási fázisba (pcl-fázis). Ez idő alatt a Hameri Góc céltábla-konfigurációja is megváltozik; ödémásodik, ami jól látható az agy CT-jén. Ebből kiindulva az orvos ugyanilyen pontossággal tudja leírni a kapcsolódó szerv változását. Ha a beteg túléli a konfliktusmegoldási fázis legmélyebb pillanatát, az epileptoid/epileptikus krízist, akkor automatikusan visszatér a normotóniába. Ha a páciensnek nem sikerül feloldania a biológiai konfliktust, akkor továbbra is az állandó stresszfázisban marad. Ez a folyamatos stressz felemészti az életenergiáit.

3 lehetőség van:

   1. A konfliktus továbbra is nagyon aktív marad, ebben az esetben a beteg végül kachexia (végelgyengülés) formájában belehalhat.
   2. A konfliktus letranszformálódik, majd a beteg szép kort élhet meg ezzel együtt.
   3. A páciens pl. egy Hameri Góc-cal konfliktust szenved el a nagyagykéregben, és emellett még egy másik konfliktust a szemközti agyféltekén, akkor a skizofrén konstellációba kerül, nem épít fel konfliktustömeget, ezzel nagyon idős lehet.

A pszichózisok is a Germanische Heilkunde 5 természettörvénye szerint zajlanak.

A Germanische Heilkunde-t 30.000 ismert esetben tesztelték és alkalmazták agyi CT-vel stb... Aligha lehet megbecsülni azoknak a betegeknek a számát, akik a Germanische Heilkunde könyveinek, köztük a hangkazetták ismereteinek segítségével kezelték magukat. Lehet, hogy néhány százezer. Nincs olyan eddig leírt eset, amelyben a Germanische lett volna pontosan helytálló.

Mi az az Értelmes Biológiai Különprogram (SBS)?

Amikor egy jobbkezes anya látja, hogy kisgyermeke balesetet szenved, biológiai konfliktust szenved el. Ezzel a sokkkal egyidejűleg, amelyet mi DHS-nek nevezünk, beindul az Értelmes Biológiai Különprogram. Vagyis ugyanabban a másodpercben a kisagy jobb oldalán az aktivitás kifejeződéseként éles céltáblaszerű gyűrűkkel rendelkező HAMERI GÓC keletkezik. Az anya anya/gyermek aggodalom/gondozás-konfliktust szenvedett el. Ettől kezdve az anya aktív- vagy stresszfázisban van, veszít a súlyából, éjjel-nappal a gyermekére gondol, és - a bal mellben rákos daganat növekszik.

Mint mondtam, régebben azt gondoltuk, hogy ez valami nagyon "csúnya" dolog. Pontosan az ellenkezője igaz. Ez olyasmi, aminek biológiai értelme van. Mert a csak rövid távú, "egyszeri használatra" szánt emlősejtek kiválóan és bőségesen termelnek tejet, ami például a természeti népeknél segít a balesetet szenvedett csecsemőnek vagy kisgyermeknek gyorsabban felépülni.

Civilizációnkban egy nő esetében is ezek a folyamatok, bár a nő már nem szoptat, analóg módon zajlanak, és azt a célt imitálják, hogy több tejet akarnak adni a csecsemőnek, amely gyermekként jelen van, de többnyire már nem csecsemőként.

Amint a gyermek újra egészséges, az anyatermészet automatikusan visszavált a 2. fázisra vagy a gyógyulási fázisra.

Az anya sokat alszik, felépül, gyorsan visszanyeri a súlyát. Azt mondjuk, hogy a vagotóniás vagy gyógyulási fázisban van.
Mivel a mellrákos daganatra a mellben már nincs szükség, a takarékos Anyatermészet a gombabaktérium (Tbc) segítségével újra lebontja, de ez nem árt sem a gyermeknek, sem az anyának.

A tuberkulózis baktériumai sem ártanak neki, amelyeket a gyermek ebben a fázisban ivás közben vesz magához. Ami a mellben hátramarad, az egy kaverna.

Tehát látjuk: sem a konfliktus-aktív fázis nem volt valami értelmetlen vagy "rosszindulatú", sem a gyógyulási fázis, amikor a daganat spontán módon újra leépül.

Tehát az összes úgynevezett "betegség", amit eddig ismerni véltünk, mind csak részei ilyen Értelmes Biológiai Különprogramoknak (mellrák = ca-fázis / emlőmirigy tbc = pcl-fázis). Mindannyian vakok voltunk és nem láttuk őket. Mindig a tüneteket próbáltuk megszüntetni, és figyelmen kívül hagytuk az okokat.

A hagyományos orvoslásban sem érdeklődött senki a csíralemezek iránt. Senkinek sem volt fogalma arról, hogy mennyire fontosak, mert minden csíralemezhez tartozik fejlődéstörténeti szempontból:

   - egy nagyon specifikus agyi terület,
   - egy bizonyos fajta konfliktustartalom,
   - egy adott lokalizáció az agyban,
   - egy nagyon specifikus szövettan,
   - a csíralemezzel rokon specifikus mikroba,
   - egy nagyon sajátos biológiai értelem.

Ezért nem sikerült soha rendszert vinni a rák teljes kialakulásába.

Miután a trnavai egyetem igazolta a Germanische Heilkunde-t (ami minden nap igazolható), azonnal meg kellett volna adnunk a betegeinknek ezt a 95%-os túlélési esélyt. Naponta megszámlálhatatlanul sok beteg hal meg feleslegesen, pedig a Germanische szerint nagyon jó eséllyel túlélhették volna, és újra teljesen egészségesekké válhattak volna.

A bonni természettudományok történetének egyik ismert professzora úgy nevezte, hogy ez a

  "a tudás legdurvább elfojtása" és "a legkegyetlenebb és legszörnyűbb bűntett" az emberiség történetében.

Nem értem, hogy miután az ellenőrzés megtörtént, miért nem történhet még mindig semmi?
 

Szerzői jog: Dr. med. Ryke Geerd Hamer